Yetkili Kanada Göçmenlik
& Vize Başvuru Merkezi
kanada iş imkanları
Biz Sizi Arayalım
 
 
 

Kısa Süreli Vizeler

Kanada Geçici Çalışma İzni

 

Her yıl, 200,000’e yakın yabancı kalifiye işçi Geçici Çalışma İzni alarak Kanada’ya gelmektedir.

Kanada’da geçici olarak çalışmak için, yabancı kalifiye işçilerin Kanadalı bir işverenden geçici bir iş teklifi ve Kanada İnsan Kaynakları ve Kaabiliyet Geliştirme Bakanlığı (HRSDC) tarafından Geçici bir Çalışma İzni almaları gerekmektedir. Bu süreçte birçok adım vardır.
 

- Adım 1: İşveren eğer gerekirse İş Piyasası Yorumu (LMO) için başvurur.

Kanada Çalışma İzni verilmeden önce, geçici yabancı işçi işe almak isteyen Kanadalı işverenin pozitif bir İş Piyasası Yorumu (Labour Market Opinion - LMO) için başvurması ve bu Yorumun HRSDC tarafından verilmesi gerekebilir. HRSDC, iş yapmak için uygun Kanadalı işçinin olmadığı kanısına vardığında pozitif bir İPY yapacaktır. 

Çalışma İzinleri aşağıda bahsedilen sınırlı sayıdaki durumda LMO gereksinimleri olmadan Kanada göçmenlik ofisleri tarafından verilebilir. 

- Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi Uluslararası sözleşmeler kapsamında,                                

- İş etkinliğinin Kanadalılara kazandıracağı önemli ekonomik, sosyal ya da kültürel yararlar nedeniyle,

- Gençler arası ve Öğretmen Değişim Programları gibi Kanada ve Kanada eyalet/topraklarının diğer ülkelerle imzalamış olduğu karşılıklı ticari anlaşmaların bir parçası olarak,

- Kanada’da çalışan uluslararası öğrencilerin Co-op placements olarak bilinen akademik gereksinimleri karşılayabilmesi için, 

- Eşlerin / nikâhsız eşlerin Çalışma İzni almasına olanak sağlamak ve bazı Çalışma İzni sahiplerine Kanada’da çalışma imkanı sağlamak için,

- İş mahiyetinin yardım sever ya da dini olması nedeniyle,  

- Yukarıda bahsedilenlerden başka nedenlerden dolayı Kanada’da mülteci olma talebinde bulunan bazı kişilerin geçinmesi gerektiği nedeniyle.
 

- Adım 2: İşveren Geçici İş Teklifini genişletir 

İPY verildiği zaman, Kanadalı işveren yabancı kalifiye işçi için geçici bir iş teklifini genişletebilir. İşverenin yabancı kalifiye işçiye detaylı bir iş teklifi mektubuyla birlikte pozitif İPY’nin bir kopyasını göndermesi gerekmektedir.
 

-Adım 3: Yabancı Kalifiye İşçi Çalışma İzni için başvurur

Bu belgelerle, yabancı kalifiye işçi Kanada Geçici Çalışma İzni için İKKGB’ye başvurabilir. İşçi işe alan Kanadalı İşverenin Quebec eyaletinde olması durumunda, yabancı kalifiye işçinin Quebec Eyaletinde geçici olarak çalışmak için Quebec Kabul Sertifikası (CAQ) alması da gerekebilir.
 

- Adım 4: Çalışma İzni verilir 

Bir Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) memuru, yabancı işçi Kanada’ya ulaştığında ona giriş noktasında Kanada Geçici Çalışma İzni verecektir. 

Yabancı işçinin vatandaşı olduğu ülkeye bağlı olarak,  Geçici Ziyaretçi Vizesinin (TRV)  de Kanada’ya girmek için alınması gerekebilir.

- JUSTCANADA’nın Çalışma İzni Hizmeti hem Kanadalı işverenler hem de yabancı işçiler için Çalışma İzni sürecinin tamamıyla ilgilenebilir.

Kanada Geçici Çalışma İzninin Kanada’da sınırlı bir süre için çalışmayı planlayan yabancı kalifiye işçiler için olduğunu göz önünde bulundurun. Kalıcı olarak Kanada’da çalışmak ve yaşamak için, yabancı işçilerin Kanada göçmenlik sürecini üstlenmeleri gerekmektedir.

Ancak, Geçici Çalışma İzni Kanada Kalıcı Oturma İzni için atlama taşı olabilir. Kanada’da Geçici Çalışma İznine dayalı olarak, yabancı bir işçi Kalifiye İşçi  kategorisi ya da Eyalet Atama Programlarından (PNP) biri yoluyla Kanada Tecrübe Sınıfı (CES) Programı kapsamında Kanada göçmenlik (PRV) için hak kazanabilir.
 

Kanada’da Çalışmak konusunda Temel Gerçekler

Kanada göçmenlik amaçları için, "çalışmak" terimi bir ücretin kazanıldığı ya da Kanada vatandaşları veya Kanada İş piyasasında Kalıcı Oturma İznine sahip olanların faaliyetleriyle doğrudan yarışan bir faaliyet olarak tanımlanmaktadır.

- Kanada göçmenlik yetkilileri Kanada’da kısıtlı sayıdaki ilgili faaliyetler için Çalışma İznini gerekli bulmaktadır. 

- Kanadalı bir işverenden alınan iş teklifi genellikle Kanada Çalışma İzni almak için ön koşuldur. 

- Bazı durumlarda, Kanada göçmenlik mevzuatları işverene özel olmayan "Açık" Çalışma İzinlerine olanak sağlamaktadır.

- Çalışma İzinleri her zaman geçici olup Kanada içerisinde süreleri uzatılabilmektedir.  

- Normalde, Çalışma İzinleri önerilen işin Kanada işçilerini olumsuz etkilemeyeceğini belirterek Kanada İnsan Kaynakları ve Kaabiliyet Geliştirme Bakanlığı (İKKGB) tarafından verilen pozitif bir “İş Piyasası Önerisi” (İPÖ) ile desteklendiği zaman sadece Kanada göçmenlik yetkilileri tarafından verilecektir.
 

Kanada Geçici Çalışma İzinleri konusunda daha fazla bilgi edinmek ve İş Başvurusu yapmak için bize ulaşınız.