Yetkili Kanada Göçmenlik
& Vize Başvuru Merkezi
kanada göçmenlik
Biz Sizi Arayalım
 
 
 

Duyurular

1 OCAK 2015 Kanada Ekspres Giriş Sistemini Başlatıyor.

 

Ekspres Giriş

Ekspres Giriş Kanada’nın yeni göçmen seçim sistemidir. Ekspres Giriş öncelikle daimi yeni Kanadalı mukimlerin Kanada göçmenliği için nasıl seçildiklerini değiştirecektir.

Not: Ekspres Giriş sistemi Kanada Vatandaşı ve Göçmeni tarafından mevcut durumda kullanılmamaktadır (CIC). 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. Mevcut durumda, CIC çeşitli göçmenlik programları sunmaktadır.

 

Ekspres Giriş:

·         Kanada’nın mevcut ve ileriye dönük iş piyasası ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

·         Kanada göçmenlik işlemini daha elektronik bir hale getirecektir.

·         Aşağıdaki federal göçmenlik programları kapsamında kalifiye göçmenler seçecektir:

·          

o    Federal Kalifiye İşçi Programı

o    Federal Kalifiye Ticaret Programı

o    Kanadalı Deneyim Sınıfı

·         İlleri ve bölgeleri yerel iş piyasası ihtiyaçlarını karşılaması üzerine İle Ait Namzet Programlarının bir kısmı için adaylara yardımcı olacaktır. 


Ekonomik açıdan göçmenlerin seçilmesinde iş verenlerin anahtar rol oynamalarına müsaade edecektir. İş verenler adaylara Kanada İş Bankası ve uygulanabilir olduğu durumlarda  iller ve bölgeler aracılığıyla erişecektir.


Kanada’ya başarılı başvuru sahiplerinin göç etmesi için işlem sürelerini kısaltmayı amaçlamaktadır.

 

Ekspres Giriş iki basamaklı bir işlemdir

Basamak 1: Online bir Ekspres Giriş profilini tamamlayın

Daimi Kanada ikameti için adaylar online bir profil oluşturarak Kanada’ya göç etme ilgisi hakkında bir anlatımda bulunacaklar. Kabiliyetleri, iş deneyimleri, dil yeterlikleri, eğitimleri, ve diğer kişisel bilgilerini sağlayacakladır. Yukarıda bahsi geçen federal ekonomik göçmenlik programlarından birinin kriterini karşılayan adaylar; aday havuzuna yerleştirilecektir. Eğer aday bir Kanadalı iş verenden ya da bir il namzetliğinden geçerli bir iş teklifi almamışsa, Kanadalı iş verenlerin onunla bağlantı kuracağı Kanada İş Bankasına kaydolmalıdır.

Verilen bilgilerin kesin olması önemlidir, sahte bilgi ibraz etmek bir başvuru sahibini yıllarca tekrar havuza giriş yapmasından alıkoyabilir.

 

Basamak 2: Kanada daimi ikamet için başvuru daveti

Kanada Hükümeti ve İl Yönetimleri hem de iş verenler Ekspres Giriş havuzundan yeni göçmenler seçebileceklerdir.Yüksek rütbedeki adaylar (örneğin;Kanada içerisinde ekonomik başarı için en iyi olanaklara sahip olmayı kabul edenler) ve geçerli iş olanakları ya da il namzetliğine sahip olanlar daimi Kanada ikametine başvurmak için davet edileceklerdir.  

Eğer bir aday seçilmiş ise, Kanada içerisinde daimi ikamet için başvuru yapmak için bir davet alacaktır. Daimi ikamet için elektronik başvuruyu ibraz etmek için 60 gün verilecektir.

CIC ibraz tarihinden itibaren altı ay içerisinde başvuruları işleme almayı hedeflemektedir. Adaylar gerekli tüm formlarını tamamlamalıdır ve bu zaman çerçevesinde gerekli tüm belgeleri ibraz edeceklerdir. İşlem bitiminde, başarılı adaylar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler (eş ve çocuklar) Kanada içerisinde daimi mukim olarak yerleşeceklerdir.

Ekspres Giriş havuzunda bulunan Kanada içerisinde daimi ikamet başvurusu için davet almayan adaylar 12 ay sonra profillerini yeniden düzenleyebilir ve ekonomik göçmenlik programlarından en az birini kriterlerini hala karşılıyorsa yeniden havuza giriş yapabilir.